Chính thức cho F0 ra đường để đi làm

Chiều 17-3, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định chính thức cho F0 được đi làm trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Quy định này có hiệu lực ngay khi ban hành.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau sửa đổi quy định cách ly F0, F1, F2 trong Quyết định 2777/QĐ-UBND ngày 8-12-2021. Nội dung này nay được sửa lại cụ thể: “Đối với các trường hợp F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ và F1 có nguy cơ, nguy cơ cao là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ sở sản xuất kinh doanh, công ty, nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp… tạm thời cho phép tham gia một số hoạt động”.

Bao gồm được làm việc trực tiếp hoặc trực tuyến. Trường hợp làm việc trực tiếp được quy định là phải được F0 tự nguyện, đơn vị sử dụng F0 phải có trách nhiệm tổ chức nơi làm việc cách ly với người khác, khử khuẩn nơi F0 làm việc thường xuyên, theo dõi sức khỏe, test nhanh 2 lần/tuần cho F0.

F0 được quy định chỉ được đi từ nhà đến thẳng nơi làm việc và ngược lại, không được ghé tiếp xúc với người khác trên đường đi làm, thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ y tế.