hội nghị công chức và người lao động năm 2018

Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Thanh tra tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2018 nhằm đánh giá tình hình hoạt động công tác của cơ quan năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Huỳnh Việt Ân – Phó Chánh Thanh tra chủ trì hội nghị.

Năm 2018, Thanh tra tỉnh tiến hành 09 đoàn thanh tra, qua thanh tra, phát hiện số tiền sai phạm là 2,4 tỷ đồng, trong đó số kiến nghị thu hồi là 1, 9 tỷ đồng (đã thu 1,7 tỷ đồng, đạt 93,4%), kiến nghị khác 498 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 10 tổ chức và 71 cá nhân; tiếp 97 lượt với 155 người (trong đó, có 05 đoàn đông người, với 40 người); Tiếp nhận 160 đơn gồm: 59 khiếu nại; 28 tố cáo; 49 yêu cầu và 24 kiến nghị, phản ánh; nhận 15 vụ khiếu nại, tố cáo do UBND tỉnh giao, đã xử lý xong 14/15 vụ, đạt 93%; tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng.

Toàn cảnh Hội nghị

Tổ chức đảng, đoàn thể không ngừng được củng cố, xây dựng và phát triển. Công tác tư tưởng, tổ chức cán bộ, quy hoạch, đào tạo  được quan tâm đúng mức. Công chức, người lao động cơ quan thực hiện tốt các phong trào thi đua, như: thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa, rèn luyện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Huỳnh Việt Ân phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị cũng đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2019. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Huỳnh Việt Ân ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của tập thể cơ quan năm 2018; đồng thời phân tích những hạn chế, tồn tại và đề ra giải pháp khắc phục trong năm 2019. Đồng chí yêu cầu toàn thể công chức, người lao động cơ quan phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục đổi mới phương thức làm việc hiệu quả, dân chủ, khoa học, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra./.